Allt Fler företag väljer att sälja sina fakturor istället för att själva handlägga och driva in dem. På så vis får de bättre likviditet i företagets ekonomi – ett effektivare in- och utflöde av pengar helt enkelt. Att sälja fakturor till företag som specialiserar sig på detta ger större utrymme för kreativa entreprenörer att lägga sin tid på just kreativt arbete – att leda, planera, delegera och skapa. Ju mindre huvudbry man har med tråkigt pappersarbete, desto mer effektivt kan man driva sitt företag framåt. Det håller alla företagare med om. Man säljer även ansvaret för indrivningen När man säljer fakturor så säljer man ocksåRead More →