Vad gäller när man handlar belysning?

Last updated on: Published by: admin 0

Produktgarantier kan upplevas som ett diffust område ifall man läser företags köpvillkor. Men detta är egentligen långt ifrån sanningen. Reglerna är solklara och tydliga, som konsument har man egentligen mycket att säga till om ifall en produkt inte fungerar som den ska, så länge garantin inte gått ut. Tiden för garantierna varierar väldigt mycket när det gäller belysning, allt från 1 år som är ett minimum för alla produkter oavsett bransch, till 5 år är en relativt vanligt förekommande syn. Vi intervjuade Erik hos Svealight som gav sin syn på garantier inom belysningsbranschen.

Stora kvalitetsskillnader när det gäller Lysrör och Downlight

Erik förklarar att de själva inte bestämmer garantitiden utan att denna bestäms av leverantören som sedan efterföljs av dom själva. Det finns en del företag i Sverige som själva bestämmer garantitiden men detta komplicerar till det hela när produkter fallerar utan support från leverantören. I många fall blir kunden lidande och ärenden som egentligen ska kunna lösas snabbt och enkelt fastnar i en administrativ djungel.

”Att själva utöka garantin och ta hand om riskerna ger inga fördelar i det långa loppet och därför har vi helt undvikit att göra som många av våra konkurrenter.” Säger Erik.

”Om du exempelvis handlar en downlight som levereras med en 5 års garanti så är det 5 år som gäller och inget annat. Ifall lampan fallerar inom denna tidsperiod så ska den bytas ut omedelbart. Detsamma gäller även för lysrör och andra produkter i vårt sortiment, vi göra inga undantag.”

Downlight är en vanlig förekommande ljuskälla i svenska hem och man bör helst undvika att handla billiga downlight armaturer med garantier som endast sträcker sig på 1 år, och detta gäller naturligtvis även för lysrör, enligt Erik.

Related posts

Garanti vid bilköp
Last updated on: Published by: admin 0
Vad gäller när man handlar arbetsbelysning?
Last updated on: Published by: admin 0
Sveriges konsumenter
Last updated on: Published by: admin 0